29.6.09

Βάτος και Απούρανος.

Αυτή την εποχή στα ορεινά της Κεντρικής Ελλάδας δίνουν ο βάτος και ο απούρανος.

Ειδικά ο Απούρανος είναι χάρμα οφθαλμών.


Λένε πως από αυτόν εμπνεύστηκε κάποιος αρχαίος Έλληνας μηχανικός και γλύπτης και επινόησε το Κορινθιακό κιονόκρανο που εικονίζει ακριβώς αυτό το φυτό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: