13.12.08

Επιστολή πρός υπουργούς ...

Έπεσε τυχαία στα χέρια μου η παρακάτω επιστολή που θεώρησα καλό να την δημοσιεύσω.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κ.κ. Στυλιανίδη Ευριπίδη & Κασσίμη Θεόδωρο

Αθήνα.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Σε πρόσφατη επίσκεψη μελών του Συνδέσμου μας στην Ιορδανία – Ισραήλ μεταξύ άλλων επισκεφθήκαμε και σχολεία που διατηρεί το πατριαρχείο Ιεροσολύμων στις περιοχές αυτές.

Με μεγάλη απογοήτευση και λύπη διαπιστώσαμε ότι σε πολλά από τα σχολεία αυτά, που κυματίζει η Ελληνική σημαία μαζί με την Σημαία του Πατριαρχείου και φέρουν την επιγραφή «Ελληνικό Ορθόδοξο Σχολείο» δεν διδάσκεται η Ελληνική ούτε σαν ξένη γλώσσα. Σε σχετική ερώτησή μας λάβαμε την απάντηση ότι το Ελληνικό Κράτος δεν μπορεί να καλύψει την αμοιβή και τα έξοδα των καθηγητών.

Συγκεκριμένα στο Ορθόδοξο Ελληνικό Σχολείο της Μαδηβά στην Ιορδανία με χίλια πεντακόσια εξήντα (1560) παιδιά, που διευθύνεται από τον άξιο αρχιμανδρίτη κ. Ιννοκέντιο, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει Έλληνας καθηγητής για την
διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. Το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο υπουργείο σας έλαβε αρνητική απάντηση με την παραπάνω αιτιολογία. Το ίδιο συμβαίνει στα περισσότερα σχολεία του πατριαρχείου που διατηρεί στις περιοχές αυτές.

Δεν γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι η έλλειψη αυτή οφείλεται στην οικονομική διένεξη για το ποιος πρέπει να αναλάβει την επιβάρυνση. Το Ελληνικό κράτος ή το Πατριαρχείο μιάς και τα σχολεία αυτά λειτουργώντας

ως ιδιωτικά εισπράττουν δίδακτρα.
Τα σχολεία αυτά είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χώρας που είναι εγκατεστημένα και μέσα σ’ αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται φυσικά η διδασκαλία της ελληνική γλώσσας. Η διδασκαλία της θα αποτελούσε μία επιπλέον προσφορά στους μαθητές. Είναι γνωστό ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί στις χώρες αυτές 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοιτούν εννέα

περίπου χιλιάδες μαθητές.
Θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα αυτό, το οποίο είναι μία προσφορά στην Ελλάδα και στην Ελληνική γλώσσα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε ώστε η γλώσσα μας να μήν θεωρείται μία γλώσσα υπό εξαφάνιση. Έτσι θα μπορέσουν οι εκεί μαθητές να διαβάσουν τον πολιτισμό μας που δημιούργησαν και άφησαν οι πρόγονοί μας στις περιοχές αυτές και είναι γραμμένες με Ελληνικά γράμματα.

Με τιμή

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παναγίου Τάφου

Αριστείδης Σταυρόπουλος

Πρόεδρος.

1 σχόλιο:

Anestis Ketsetzidis είπε...

Παναγιώτη λίγοι πλέον ασχολούνται με τον Απόδημο Ελληνισμό.Δυστυχώς...