29.10.13

Δημιουργούν την κρίση για να μας ... "σώσουν"

Δεν επιθυμούν τις περιουσίες μας για να πλουτίσουν εκείνοι. Σήμερα όλος ο πλούτος είναι δικός τους, αφού έχουν κατασκευάσει το τραπεζικό σύστημα που παράγει πλούτο με το πάτημα ενός κουμπιού του πληκτρολογίου τους.
Αυτό που θέλουν ουσιαστικά, είναι η αποδυνάμωσή μας, ώστε να μήν προβάλουμε καμία αντίσταση στην εφαρμογή των σχεδίων τους για Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων.

Παλαιότερα προσπαθούσαν να φέρουν την Παγκοσμιοποπιηση με τα όπλα, όμως οι αυτοκρατορίες που δημιουργήθηκαν κατ αυτό τον τρόπο,
πολύ σύντομα αποσυντέθηκαν και πάλι στα μικρότερα κράτη από τα οποία συνετέθησαν. Και αυτό γιατί τα κράτη που ενσωματώθηκαν δια της βίας  στην νέα αυτοκρατορία είχαν κρατήσει την φυλετική τους συνοχή και συνείδηση, πράγμα που τους ώθησε να αποσπαστούν από το γενικό σύνολο και να δημιουργήσουν και πάλι το δικό τους νοικοκυριό(κράτος) ανάλογα με τις ανάγκες τους και τη νοοτροπία τους.

Αυτή τη φορά οι" πονηροί" προσπαθούν να επιβάλουν την προσταγή του "άρχοντά τους" για παγκοσμιοποίηση, με διαφορετικό τρόπο: Να την εφαρμόσουν δηλαδή επάνω μας ώς δήθεν αγαθή λύση στην κρίση. Η πείνα θα φέρει την μετανάστευση και  φυλετική ισοπέδωση από τη μία, και το ηλεκτρονικό φακέλωμα από την άλλη. 

Δημιουργούν την κρίση ώστε μετά να μας "σώσουν" από αυτήν με την "σωτήρια" Παγκόσμια διακυβέρνηση και την μετατροπή του ανθρώπου από ελεύθερο Όν σε ελεγχόμενο περιφερειακό του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή.

Και φυσικά όταν ξυπνήσουμε θα είμαστε δούλοι τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: