7.2.17

Το πρόβλημα είναι ΕΝΑ !

Το πρόβλημα είναι ΕΝΑ !

Ο συνδικαλισμός λειτουργεί δημοκρατικά.

Νομίζουμε ότι "Δημοκρατία"  είναι το δικαίωμα να εκλέγουμε εμείς τον "αυτοκράτορά μας", ενώ "Δημοκρατία" είναι να μήν έχουμε αυτοκράτορες αλλά να αποφασίζουμε ΕΜΕΙΣ οι ίδιοι. 

Νομίζουμε ότι οι "αντιπρόσωποι" είναι αυτοί που θα σκεφτούν τι θα κάνουν, ενώ έπρεπε ΕΜΕΙΣ να τους λέμε τι θα κάνουν. Οι αντιπρόσωποι είναι για να εφαρμόζουν τις δικές μας αποφάσεις και όχι εμείς τις δικές τους.

Πρέπει να συνεδριάζουμε μέσα στους συλλόγους μας ΕΜΕΙΣ και να αποφασίζουμε ΕΜΕΙΣ για τα προβλήματά μας.
Μετά, να ανακοινώνουμε τις αποφάσεις μας στους αντιπροσώπους μας, δίνοντάς τους την εντολή να πράξουν αυτά που αποφασίσαμε.

Αντί αυτού, περιμένουμε να δούμε τις δικές τους αποφάσεις, και μετά φωνάζουμε. Εμ βέβαια ...

Οι σύλλογοι είναι συνδικαλισμός - πρωτοβάθμιες οργανώσεις -σωματεία επαγγελματιών.  
Υπάρχουν για  να λειτουργούν ως η "Βουλή των Μελισσοκόμων"

Στους συλλόγους ο κάθε μελισσοκόμος μπορεί και πρέπει να λαμβάνει το λόγο στη Γενική Συνέλευση και να αναφέρεται στα προβλήματα. Μπορεί να προτείνει τις λύσεις που έχει σκεφτεί.

Μετά την εισήγηση του κάθε συναδέλφου  Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει.  Θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του συλλόγου πρός την ΟΜΣΕ.

Οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται να  μεταφέρουν την απόφαση στην Γενική Συνέλευση της ΟΜΣΕ.

Οι αντιπρόσωποι όλων των συλλόγων που συμμετέχουν στην ΓΣ της ΟΜΣΕ υποχρεούνται να συνεδριάσουν πάνω στα θέματα που έχουν θέσει οι σύλλογοι, και να λάβουν απόφαση.

Ανακοινώνουν την απόφαση αυτή στους αντιπροσώπους και το προεδρείο της ΟΜΣΕ.

Οι αντιπρόσωποι και το προεδρείο της ΟΜΣΕ υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που τους έχουν κοινοποιηθεί από την ΓΣ της ΟΜΣΕ.

Μόνον αυτό είναι συνδικαλισμός. Αλλά δυστυχώς αυτά ποτέ δεν έγιναν. Μήν απορείτε λοιπόν γιατί ο διάβολος (= δια-βολή, δια-στροφή, διά-λυση) κυβερνά τον κόσμο. Εμείς του δίνουμε την εξουσία, και μετά διαμαρτυρόμαστε ... . 

Δεν υπάρχουν σχόλια: