11.12.13

Βιβλία εσόδων και εξόδων θα τηρούν οι αγρότες!

Βιβλία εσόδων και εξόδων θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου του 2014 οι αγρότες, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισοδημάτων τους. Συγκεκριμένα, ο φόρος θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ και βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια, οι αποζημιώσεις και οι κοινοτικές ενισχύσεις. Περίπου 350.000 αγρότες θα υποχρεωθούν σύμφωνα με το φορολογικό σχεδιασμό να τηρούν βιβλία. Το μέτρο ήταν να ξεκινήσει να ισχύει από το 2013 αλλά μετά από αντιδράσεις των αγροτών δόθηκε παράταση μέχρι την 1/1/2014.
βιβλια
Επίσης από το 2014 καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος με βάση τις ελάχιστες αντικειμενικές τιμές ανά είδος προϊόντος και ζώου που προσδιόριζε κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ακόμη ότι καταργείται και το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και έτσι το καθαρό γεωργικό εισόδημα που θα δηλωθεί το 2015 (εισοδήματα 2014) θα φορολογηθεί ολόκληρο με 13%, από το πρώτο ευρώ.
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2012 προβλέπει ότι και αυτοί που αποκτούν αγροτικό εισόδημα υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Παράλληλα με βάση τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2013 και θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου, οι αγροτικές εργασίες ορίστηκαν ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκε το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που κάθε χρόνο και για κάθε νομό καθόριζε συγκεκριμένα τεκμαρτά ποσά ελάχιστου δηλωθέντος εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου.

Εντός του Νοεμβρίου και με τη μορφή τροπολογίας που θα συμπεριληφθεί σε κάποιο από τα τρέχοντα νομοσχέδια του υπουργείου Οικονομικών σκοπεύει να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή τη ρύθμιση για την φορολόγηση των επαγγελματιών αγροτών. Σύμφωνα με non paper του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να υπάρξουν περιορισμένες εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων. Θα αφορούν κυρίως όσους αποκτούν εισοδήματα της τάξης μέχρι και 3.000 ευρώ το χρόνο.

Κάποιες αγροτικές οργανώσεις από την πλευρά τους ζητούν αυτό το όριο να ορισθεί σε 20.000 ευρώ (μεικτό εισόδημα), το οποίο αφορά στο 60% με 70% των αγροτών. Η τήρηση των βιβλίων εκτιμάται ότι θα έχει ετήσιο κόστος περί τα 700 ευρώ περίπου.

Με το νέο καθεστώς οι γεωργοί θεωρείται ότι αποκτούν κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς εξομοιώνονται με τους επιτηδευματίες και πλέον το φορολογητέο εισόδημά τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τις κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

Επίσης, οι αγρότες θα προκαταβάλλουν και φόρο 55% για το επόμενο έτος, όπως ακριβώς ισχύει για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες. Θα έχουν τη δυνατότητα μείωσης του φόρου με δήλωση δαπανών για την παραγωγή του προϊόντος, έξοδα για φάρμακα, αγορές εξοπλισμού κλπ.

Πάντως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο τρόπος φορολόγησης και οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά δηλώνουν και εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.
Η θεσμοθέτηση βιβλίων θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή του καθεστώτος της επιστροφής ΦΠΑ. Και αυτό γιατί ο ΦΠΑ θα συμψηφίζεται πλέον με βάση τα έσοδα - έξοδα, όπως δηλαδή γίνεται σήμερα με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της επιστροφής φόρου που λαμβάνουν οι παραγωγοί από το αγροτικό πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός πλέον θα γίνεται βάσει τον σχετικών παραστατικών εφόσον το πετρέλαιο θα καταχωρείται στα έξοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης.
Πηγή : Σταύρος Παϊσιάδης,   info@agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: