22.6.10

Έντομο με τεράστιες αρθρωτές κεραίες

Τεράστιες κεραίες και μάλιστα με αρθρώσεις. Το συγκεκριμένο έντομο υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή του δήμου Φαλάνθου, όπου και ο τεράστιος Φλόμος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: