18.10.11

Η Ελλάδα ήταν εύκολος στόχος ...

Θέλουν να σας πρωτογονοποιήσουν στον απόλυτο βαθμό, για να σας επιβάλλουν την Παγκόσμια κυβέρνηση.Η Ελλάδα ήταν εύκολος στόχος ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: